Nelly de Jong
Nelly de Jong

Na een carrière in het HRM vak ben ik me steeds meer gaan richten op de persoonlijke ontwikkelingskant van mensen. Zelf heb ik ook jarenlang geploeterd om rust, geduld en ontspanning in mijn werk, leven en gezondheid te brengen. Gelukkig veranderde dat allemaal toen ik begon met coachen en trainen van voornamelijk vrouwen. Het grote verschil was dat ik me nu ging verdiepen in wat nodig was om evenwichtig in het leven te staan. Alles wat ik mijn klanten leerde, paste ik zelf ook toe en het werkte.

In de afgelopen jaren heb ik vele mensen via mijn loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Honderden mensen hebben hun levensdoel gevonden, rust in hun bestaan gecreëerd, geleerd om ruimte voor zichzelf in te nemen, beter te communiceren over voor hen belangrijke dingen en geleerd beter voor zichzelf te zorgen. Veel van mijn klanten voelen zich ook meer ontspannen en zijn zich bewust van de keuze die ze hebben in hun bestaan.

Coaching maakt het voor jou mogelijk om van deze kennis gebruik te maken. Zodat ook jij van je werk je passie kunt maken en kunt ontdekken dat werken ook moeiteloos en energie gevend kan zijn.

Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan vijfentwintig jaar met veel plezier.

Achtergrond

Motiveren, stimuleren, inspireren, leiding geven. Onder andere: Hoofd Personeel Organisatie en Informatie bij de gemeente Amsterdam en HRM Manager bij Broersma International Transport. Ik ben getrouwd met Hille en heb een dochter.

Specialismen

Transformeren, balans tussen werk, zorgtaken en persoonlijkheid, loopbaanbegeleiding, assertiviteit en grenzen stellen, communicatie, stress- en burnoutpreventie.

Bijzonderheden

Als coach ben ik aangesloten bij de NOLOC, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en houd ik mij aan de door de NOLOC geformuleerde ethische gedragscode. Daarnaast ben ik ook in te schakelen via het coachcollectief: Onzecoach.nl. Over de manier waarop ik werk kun je meer lezen in mijn artikelen en nieuwsbrieven.